Fermie Taaltrainingen Nederlands staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 37138203
De visie van Fermie Taaltrainingen Nederlands is: ‘Leren is spelen en spelen is leren’.
Wij doen dat door: aandacht, professionele persoonlijke begeleiding én plezier te bieden
bij het leren van de Nederlandse taal.
Fermie Taaltrainingen Nederlands biedt professionele trainingen én zelfontwikkelde
workshops aan. De trainingen zijn :
- ‘Nederlands op de werkvloer’
...Trainingen bij bedrijven verzorgen die de communicatie tussen werknemers en
...leidinggevenden bevorderen.
- ‘Inburgeringstrainingen als bijles’
...Deze bijles-trainingen zijn bedoeld voor mensen die aan het leren zijn voor het
...inburgeringsexamen of het Staatsexamen.
- ‘Overige trainingen’
...Zoals: 'Zakelijke Communicatie', op maat gemaakt.
...Maar ook: ondersteuning voor een ieder die zijn of haar Nederlandse taal wil verbeteren.